CAP-protokollan tieteellistä taustaa CFS/FMS:n hoidossa

Tietoa antibioottiprotokollista. Sekä Marshallin protokolla että CAP (Combination Antibiotic Protocols) ovat näistä ne parhaat ja suosituimmat.

CAP-protokollan tieteellistä taustaa CFS/FMS:n hoidossa

ViestiKirjoittaja pgm » Pe Kesä 05, 2009 4:59 pm

Tässä tekstissä käydään läpi Strattonin CAP protokollaan liittyviä tärkeitä julkaisemattomia tutkimustuloksia, ja protokollan tieteellistä kehitystaustaa CFS/fibromyalgian valossa.

Alkuperäinen teksti: http://www.cpnhelp.org/chlamydiapneumon ... nicfatigue

Epätäydellinen tutkimus - krooninen väsymysoireyhtymä ja keuhkoklamydia
Alkuperäinen tutkimus Vanderbiltin yliopistossa Charles Strattonilta ja hänen laboratorioltaan keuhkoklamydiasta (Cpn) ihmissairauksissa ei itse asiassa tehty ensin MS-tautiin, kuten yleensä luullaan, vaan tutkittiin kroonista väsymysoireyhtymää (CFS). Ensimmäiset tutkimusrahat jotka Tri. Strattonin laboratorio vastaanotti keuhkoklamydian tutkimiseen, käyttäen erittäin herkkiä testejä, joita he olivat kehittäneet, tulivat Massachussettsin kroonisen väsymyksen säätiörahastosta 1990-luvun keskellä ja lopulla.

Tri. Strattonia pyydettiin testaamaan verinäytteitä jotka tulivat CFS-potilaista, joita hyvin tunnetut CFS-lääkärit Cheney, Peterson & Bell halusivat tutkia. Tätä tutkimusta ei koskaan julkaistu, syistä jotka selitetään myöhemmin. Julkaisun puute, ja jatkotutkimusten poisjääminen voi olla yksi suurimmista tragedioista CFS:n pitkässä historiassa. Monet potilaat ovat kärsineet tarpeettomasti tästä sairaudesta koska vahva yhteys CFS:n ja keuhkoklamydian välille on jäänyt suurelta osin tuntemattomaksi.

Huomattava löydös
Tässä tutkimuksessa, Tri. Cheney, Peterson & Bell lähettivät verinäytteet omista CFS potilaistaan Tri. Strattonin laboratorioon Vanderbiltiin, ja he testasivat satoja, jollei tuhansia sellaisia verinäytteitä. Nämä testattiin sekä ELISA-menetelmään perustuvilla serologisilla menetelmillä, sekä PCR-menetelmällä, joka oli Strattonin ja muiden kehittämä. Tri. Strattonin laboratorio havaitsi, että verinäytteistä lähes 100% CFS potilaista olivat PCR-positiivisia keuhkoklamydialle.

Se, että valituilla potilailla oli lähes 100% positiivinen PCR-testi keuhkoklamydialle (todelliset proteiinit, mikä tarkoittaa että kyseessä on itse bakteerin hiukkasia, eikä vain antigeenivaste, mikä voi olla jäänne vanhasta infektiosta), on ainutlaatuinen löydös. Lisäksi suurimmalla osalla potilaista oli myös kohonneita IgM tai IgG vasta-aineita keuhkoklamydian ulkoisille kalvoproteiineille, mikä todentaa PCR:ään perustuvat löydökset.

Tämä ei tietysti itsessään tarkoita että Cpn on CFS:n syy. Keuhkoklamydian olemassaolo voisi johtua jostakin kolmannesta tekijästä, joka on osa CFS:ää (kuten immuunisuppressio, jne.). Mutta näin korkea korrelaatio yhteen organismiin ylittää kaikki muut biologiset löydökset tähän päivään asti CFS tutkimuksissa. Mikään muu yksittäinen muuttuja CFS kirjallisuudessa ei tule edes lähellekään tätä lähes 100%:a. Kuitenkin on olemassa joitain tuntemattomia tekijöitä, erityisesti kriteereissä joilla valittiin potilasnäytteet. Tämä on vieläkin tuntematon asia tätä kirjoitettaessa.

Ensimmäinen tutkimusongelma
Havaittiin että monet satunnaisesti valitut "terveet verrokit" olivat myös Cpn PCR-positiivisia. Tällä olisi taipumusta asettaa kyseenalaiseksi itse testin, siis sen että testit antaisivat väärän positiivisen tuloksen. Joten testattiin satunnainen joukko verinäytteitä, jotta saataisiin isompi joukko terveitä verrokkeja, joita voitaisiin verrata alkuperäiseen verrokkiryhmään. Havaittiin, että "terveet verenluovuttajat" olivat noin 20% keuhkoklamydia positiivisia! Tämä prosenttiosuus oli suurempi kuin mitä odotettiin sinä aikana, koska ei vielä ymmärretty miten yleinen Cpn on.

Kuitenkin, osoittautuu että tämä luku täsmää siihen, mitä on havaittu muissakin tutkimuksissa. Se että nämä aikaisemmat Vanderbiltin tutkimukset ovat samassa linjassa nykyisten havaintojen kanssa (jotka ovat 18-25%) antaa uskottavuutta testien tarkkuuteen ja herkkyyteen, joita käytettiin CFS näytteiden tutkimiseen.

Seuraava ongelma - hoito
Seuraava askel oli kokeilla antibioottikuureja, joiden tiedettiin olevan antiklamydiaalisia, ja katsoa, jos PCR-signaalin häviäminen korreloi CFS oireiden vähenemisen kanssa. Tämän teki Tri. Cheney ja Peterson & Bell heidän potilaiden näytteillä. Osoittautui, että mikään yksittäinen antibiootti ei hävittänyt keuhkoklamydian PCR-signaalia . Joten, Tri. Strattonin laboratorio, joka oli kehittänyt PCR-testit, täytyi nyt käyttää niitä löytäkseen mitkä antibiootit tai niitten kombinaatiot vaadittiin Cpn:n hävittämiseen täysin, niin ettei mitään PCR-signaalia ollut havaittavissa verinäytteistä. Tätä kutsutaan "herkkyystestaukseksi".

Tämä oli suurempi haaste kuin monet meistä kuvittelisivat. Hiirien ja soluviljelmien infektoiminen Cpn:llä, ja tehokkaiden kombinaatioiden löytäminen oli yksi asia, mutta havaittiin myös että laboratoriohiiret ja soluviljelmät, jotka yleisesti oletettiin olevan "puhtaita", ja siten sopivia lähtökohtia uusien muuttujien lisäämiseen, olivat itsessään usein infektoituneita keuhkoklamydialla. Tämä voisi vakavasti vääristää testien tulkintaa. Joten Tri. Strattonin laboratorion oli ensin kehitettävä menetelmiä, joilla voitiin puhdistaa soluviljelmät keuhkoklamydiasta, ja varmentaa puhdistus herkällä PCR-testillä. Tämä on huomattava pala tiedettä. Heidän löytönsä, että tavallinen laboratoriomateriaali oli saastunut Cpn:llä oli myöskin suhteellisen tuntematonta.

Tästä kaikesta onnistuttiin löytämään vain tiettyjä antibioottikombinaatioita, jotka voivat täysin hävittää keuhkoklamydian kudosviljelmistä ja laboratoriohiiristä, kuten PCR-signaalin häviäminen indikoisi. Mikään yksittäinen antibiootti, tai sarja yksittäisiä antibiootteja ei kyennyt hävittämään Cpn:ää. Nyt kun CAP protokolla oli valmis, voitiin testata sitä Cpn:n hävittämiseen, ja miten tämä vaikutti CFS:n oireisiin, ja todentaa että potilaat todella olivat puhtaita Cpn:stä verikokeen perusteella.

Ja toinen asia..
Kuten kaikessa tutkimuksessa, uusi ongelma on aina edessä. Tällä kertaa ongelma oli reaktiot itse kliiniseen hoitoon, joita Tri. Cheney, Peterson & Bell kuten myös Tri. Stratton kokeili omilla CFS potilaillaan. Hoito tosiaan toimi tappaen Cpn:ää, mutta Cpn:n tappamisesta johtuva myrkyllisyys aiheutti oireiden huomattavaa pahenemista. Hoito, jossa käytettiin CAP-protokollaa CFS:ään, keskeyttämistaso oli erittäin korkea. Monet potilaat eivät nähneet loppupistettä koko hoitoprosessissa - jolloin signaali PCR:ään olisi poissa. Kuten Tri. Stratton sanoi minulle haastattelussa "parannus vaikutti olevan pahempi kuin itse sairaus". Hoitavan lääkärin oli vaikeaa pitää potilaat protokollalla tarpeeksi kauan, että havaitsisivat huomattavaa oireiden paranemista [tätä on tosiaan havaittu myöskin Marshallin protokollalla, voi kestää jopa puolitoista vuotta, ennen kuin mitään paranemista on havaittavissa CFS-potilaissa]. Tämä johtuu kahdesta pääasiallisesta syystä.

Die-off reaktiot
Kun antibioottiyhdistelmiä käytettiin, die-off reaktiot tästä voimakkaasta yhdistelmästä oli yhtä paha, tai pahempi kuin CFS itsessään. Vielä ei tiedetty miten tukea potilaita näissä reaktioissa, tai mikä niiden luonne oikeastaan oli.

Hoidon kesto
Lisäksi hoidon kesto näillä antibioottiprotokollilla oli erittäin pitkä. Oli vaikeaa saada potilaita pysymään oikealla suunnalla ilman tavatonta tukea, tai omistautumista sekä potilaalta että lääkäriltä.

Se oli aikamoinen haaste CFS-lääkäreille, mukaanlukien Tri. Strattonille tietää miten hallita näitä vasteita ja miten tukea potilaita, että he pysyisivät hoidolla, jolla vaikutti olevan vain vähän lyhyen aikavälin etuja. Ne potilaat (pieni määrä), joita Tri. Stratton hoiti henkilökohtaisesti, ja jotka jatkoivat tutkimuksen loputtua vielä hoitoaan täydellisellä protokollalla, oli "100% parannus oireissa" sanoo Tri. Stratton.

Miksi keuhkoklamydian eliminoiminen aiheutti sellaisia reaktioita CFS-potilaissa? Ihmisiä, joita hoidettiin Cpn:n aiheuttaman keuhkokuumen vuoksi, eivät näyttäneet saavan mitään vaikeita reaktioita heidän ottamiin antibiootteihin.

Ensiksi, CFS-potilailla vaikuttaa olevan todella raskas kuorma Cpn bakteereja, jotka ovat levinneet eri kudosten välille; luuydin, sidekudos, maksa, perna, vaskulaarinen järjestelmä, sydän, jne. Kun sinulla on todella myrkyllinen organismi tapettavana isoissa määrissä, kaikissa kudoksissa, sinulla on enemmän vaikeita reaktioita. Lisäksi, koko keuhkoklamydian kuorma vaikuttaa olevan yksi merkittävimmistä tekijöistä, mikä määrää hoidon pituuden. Mitä suurempi kuorma, sitä pidempi hoito vaaditaan.

Joukkona, potilailla joilla on krooninen väsymysoireyhtymä/fibromyalgia vaikuttaa olevan isompi keuhkoklamydian kuorma monissa eri elimissä ja kudoksissa, verrattuna esimerkiksi MS-potilaisiin, mikä tekee hoidon CAPilla enemmän haastavammaksi, pidemmäksi ja mikä aiheuttaa huomattavan korkean keskeyttämistason. Mutta jatkotutkimukset tähän hyvin lupaavaan mutta haastavaan hoitoprosessiin keskeytettiin, ennen kuin voitiin vastata kysymyksiin miten parantaa hoitoprosessia.

Tutkimus keskeytettiin
Suunnilleen tässä kohtaa tutkimuksessa, sana levisi lääketiedeyhteisössä että testattiin verinäytteitä potilailla joilla oli CFS. Tämä takasi protestitulvan lääkärikollegoilta, jotka vastustivat CFS:n tutkimusta Vanderbiltissa. Tri. Strattonin mukaan, vastustus oli aika kiivasta.

Miten mikrobiologinen tutkimus, voisi aiheuttaa tuollaista kiivasta vastustusta? Sinä aikana, 1990-luvun lopussa, CFS-diagnoosi oli kiistanalainen. Jopa enemmän kuin tänä päivänä. Vaikka taudilla oli CDC-luokitus, iso joukko lääkäreitä uskoi että CFS:ää ei ollut olemassa todellisena diagnoosina. He uskoivat että CFS oli virheellinen diagnoosi, kaikkien erilaisten syndroomien ilmentymä, joka oleellisesti edusti psykiatrisia ongelmia. Siksi sitä ei katsottu oikeaksi vakavasti otettavaksi lääketieteelliseksi tutkimuksen alueeksi.

Huoli oli että Vanderbiltin yliopiston maine, ja vastustavat lääkärit jotka kuuluivat Vanderbiltiin, häpäistäisiin sponsoroimalla sellaista lääketieteellistä tutkimusta, ja vaalimalla näennäistiedettä. Tällainen reaktio ei vain heijastuisi Vanderbiltissa oleviin lääkäreihin tietenkään. Yleensä tänä aikana, tiedemiehet, tai instituutiot jotka liittyivät mihin tahansa CFS:n tutkimukseen nähtiin epäpäteviksi, ja tehtiin usein hylkiöiksi tavalliseen lääketieteeseen verrattuna. CFS tutkimus oli usein uranlopettaja uratiedemiehille. Reaktiot mahdollisiin julkaisuihin tänä aikana oli samanlaista. Muista että tämä oli vain 10 tai 12 vuotta sitten, ja että nämä asenteet ovat vielä läsnä tänään lääketieteessä.

Suurin piirtein tänä aikana, tutkimusrahat keuhkoklamydiatutkimukseen loppuivat. Koska Tri. Stratton toimi vain testauslaboratoriossa, hänellä ei ollut pääsyä potilastietoihin, että hänellä olisi ollut riittävästi verrokkeja potilasvalinnassa, jotta voisi tehdä julkaistavia tuloksia. Vanderbiltilla itsellään ei ole CFS-klinikkaa, josta saisi potilaita.

Koska Tri. Strattonin asiantuntemus oli klamydiassa, eikä CFS:ssä, hänen tutkimusintressinsä kääntyivät tutkimusalueeseen jossa oli vähemmän diagnostista kiistaa, ja missä Vanderbiltillä oli oma klinikkansa. Tri. Stratton ja hänen kollegansa, Tri. Sriramin johtamana, vaihtoivat tutkimuksen kohdetta MS-tautiin. Tämä tehtiin jotta saataisiin laajasti hyväksytty diagnostinen sairaus tutkimukseen. Hyväksyttynä neurologisena sairautena, kukaan ei voinut kutsua MS-tautia psykologiseksi ongelmaksi. Kuten monet meistä tietävät, tämä tutkimus on osoittautunut lähes yhtä kiistanalaiseksi, vaikkakin erilaisista syistä kuin CFS tutkimus.

Vaikka joku voisi ihmetellä Tri. Strattonin mieltymystä etsiä kiistanalaisia asioita, todellisuus oli että mikä tahansa tutkimus joka leikkaa hyväksytyt konventionaaliset näkemykset kahtia, kohtaa todennäköisesti torjuntaa ja ivaa. Kuka tahansa joka tuntee Tri. Strattonin tietää että kiistanalaisuus ei ole lainkaan motivoiva tekijä, joka määrää hänen tutkimuskohteensa, klamydia on motivoiva tekijä. Tri. David Wheldon, Tri. Strattonin kollega ja ystävä, kommentoi Tri. Strattonin julkisuuden välttämisen sanoen että "hänellä on taipumusta pitää kynttiläänsä vakan alla".

Myös, antibioottiresistanssin kehittyminen bakteereille on aiheuttanut jonkinlaisen fobian antibioottien pitkä-aikaiselle käytölle monille lääkäreille. Tämä suhtautuminen on jopa enemmän totta kun käytetään useimpia antibiootteja samalla aikaa. On ironista, että lääkärit eivät näe siinä mitään väärin että pumppaavat potilaat täyteen erilaisia kemotoksisia lääkkeitä syövän hoidossa, mutta kavahtavat, kun ehdotetaan paljon vähemmän haitallisia antibioottiyhdistelmiä, kutsuen sitä polyfarmasiaksi. Ironisesti myöskin, usean antibiootin käyttäminen yhtä aikaa CAP protokollassa itse asiassa minimoi riskin resistentteihin bakteerikantoihin, kun taas toistuvat kuurit yhtä antibioottia, mikä on tavanomainen lääketieteellinen lähestymistapa, aiheuttaa paljon isomman riskin resistantteihin bakteereihin.

Joka tapauksessa, näitä erittäin kiinnostavia löydöksiä ei koskaan selvitetty eteenpäin. Emme vieläkään tiedä miten iso prosenttiosuus CFS-potilaista ovat PCR-positiivisia keuhkoklamydialle, ja täsmälleen miten suuri Cpn:n osuus on itse oireissa tässä sairaudessa. Mitä me tiedämme on että ne jotka ovat saaneet CFS/fibromyalgia diagnoosin, ja joilla on positiivinen verikoe Cpn:lle, ovat hyötyneet hitaasti, asteittain, mutta huomattavasti monissa oireissa CAP protokollasta, joka perustuu Strattonin tutkimuksiin. Tämä paraneminen pätee myös niille, joilla on CFS/fibromyalgia, jotka eivät ole positiivisia Cpn:lle käyttäen standardimenetelmiä, jotka eivät ole yhtä herkkiä, kuin ne jotka käytettiin Tri. Strattonin laboratoriossa, ovat saaneet tyypillisiä die-off reaktioita CAP antibiootteihin, mikä vihjaa Cpn infektiosta. Onko tämä tapaus kaikille joilla on CFS/fibromyalgia? Kukaan ei tiedä.
pgm
Site Admin
 
Viestit: 881
Liittynyt: Su Kesä 15, 2008 1:46 pm

Paluu Antibioottiprotokollat (Marshallin protokolla ja CAP)

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa

cron